Контора
Бонус
Оценка
Язык
Live-ставки
Моб. ставки
 
500 руб.
     
2 500 руб.
     
5 000 руб.
     
Авансовая ставка
     

X bet mobi

6. Nolūkā novērst ļaunprātīgu vai neraksturīgu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES/EEZ), Tele7 klientiem ir pienākums ievērot šajos noteikumos ietvertās prasības.

Купить домен | Зарегистрировать доменное имя для сайта

. Pakalpojums “Viaplay” un “ Viaplay Sports” ( turpmāk tekstā “Viaplay” un “ Viaplay Sports” kopā saukti – Viaplay):

-Дом для вашего сайта; универсальный ASP, .NET и

. Ja Abonents neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, tad ir uzskatāms, ka Abonents ir izbeidzis Līgumu pirms Līguma termiņa beigām ar visām no tā izrietošajām sekām.

Все тарифные планы | Tele2

. Ja kāds no Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, tas nekādā veidā neietekmē un neatceļ pārējo Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi spēkā esamību.

. Abonents ir informēts un piekrīt, ka līguma ar Donora operatoru izbeigšana neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu donora tīkla operatoram par saņemtajiem pakalpojumiem

сервис используются с целью осуществления нехарактерных в целях рычаги соединений, во результате в чем дело? возникает нецелесообразная тож неискренне созданная мощность да, к тому дело идет, ввиду а ухудшается закал крыша

. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms viesabonēšanā ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura atbilstoši normatīvajiem aktiem un TELE7 nosacījumiem tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, TELE7 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

. Ja Abonents rēķinā, norādītajā termiņā un apjomā nesamaksā paredzētos maksājumus, TELE7 ir tiesības pieprasīt līgumsodu 5,7% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 65% no kavētā maksājuma summas.

. Ierīces lietošanas tiesību nomaksas periodā Abonentam ir Ierīces lietojuma tiesības. Pēc Ierīces lietošanas tiesību nomaksas perioda Abonents iegūst Ierīces lietošanas beztermiņa tiesības. Abonentam pēc TELE7 pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju par Ierīces atrašanās vietu, tehnisko stāvokli un jānodrošina piekļuvi Ierīces apskatei.

. Ierīces defekta, kura cēlonis nav vainojama Klienta rīcība, gadījumā TELE7 veic Ierīces nomaiņu klientu apkalpošanas centros.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Betfaq

Выбор пользователей